úvodlékařkontakt
 

MUDr. Martin Weis
internista

Vzdělání

  • 2005 specializační atestace v oboru angiologie
  • 2004 stáž duplexní ultrasonografie v oboru angiologie – III. interní klinika VFN, IKEM
  • 1994, 2003 stáž abdominální ultrasonografie II. interní klinika FTN (licence 2003)
  • 1993 atestace 2. stupně z vnitřního lékařství
  • 1989 atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
  • 1985 absolvent Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze

 

Zaměstnání
1985–1987 odborný asistent ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí ve Fakultní nemocnici na Bulovce.

1987–2001 I. interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice ve funkci lékaře na oddělení akutní medicíny, od 2002 pohotovostní lékař akutního příjmového oddělení a lůžkového oddělení.

1995–1996 privátní ambulance ALCA centrum zdraví v Praze 8 ve vedoucí funkci Oddělení vnitřních nemocí a sonodiagnostiky trávicího, cévního a endokrinního systému.

Od 2001 spolupráce s Centrem klinické imunolologie (MUDr. Martin Nouza, CSc.), kam dochází pacienti s chronickým únavovým syndromem, chronickými infekcemi, s poruchou imunitního systému, neplodností, alergickými onemocněními a průduškovým astmatem.

Od 2004 privátní ambulance v Praze 6 v budově Psychosomatické kliniky s.r.o. Vedle společné péče o psychosomatické pacienty se zaměřuje na diagnostiku a léčbu vnitřních nemocí, na prevenci civilizačních chorob a jejich časté komplikace. S tím úzce související specializace na onemocnění cév-tepen a žil (angiologie).

Od 2005 spolupracující specialista v cévní ambulanci Interní kliniky 2. Lékařské fakulty University Karlovy a FN Motol, diagnostická vyšetření před operacemi pro Kliniku kardirdiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol a pro centrum plastické chirurgie Laser Esthetic, dále specializovaná angiologická vyšetření pro hemodialyzační centrum Fresenius.

 

Členství v odborných společnostech
Česká lékařská společnost JEP
Česká gastroenterologická společnost
Česká angiologická společnost

 

Lékařská praxe
Pro diagnostiku je k dispozici specializované laboratorní vyšetření a sonografický přístroj vybavený moderní technologií, umožňující používat sonografické vyšetřovací metody v diferenciální diagnostice onemocnění cévního systému, trávicího traktu, štítné žlázy a krčních struktur, dále prsou a obecně povrchových měkkých tkání (svaly, uzliny apod.).

Duplexní ultrazvuk žil a tepen umožňuje detailní vyšetření končetin, břicha, krku se zaměřením na prevenci rozvoje aterosklerózy tepen u rizikových pacientů (pacienti s anamnézou časného úmrtí rodičů na kardiovaskulární chorobu nebo tromboembolickou nemoc), dále se zaměřením na rizikové pacienty s klinickými projevy aterosklerózy tepen (např. pacienti po TIA a/nebo po CMP, pacienti s diabetes mellitus a ICHDK apod.).

Zvláštní skupinou je chronická žilní insuficience dolních končetin (varixy) – provádí se vyšetření před operací, včetně echomappingu-zakreslení průběhu perforátorů (hlubokých spojek) a cévních malformací. Dále vyšetření po operacích žilního a tepenného systému). V rámci prevence provádíme také vyšetření na tzv. trombofilní stav, kde hrozí riziko vzniku žilní trombózy a plicní embolie.

Cílem naší lékařské péče je od počátku informovat pacienta o jeho zdravotním stavu a motivovat jej k aktivní spolupráci na léčbě. Léčba vnitřních nemocí je často zdlouhavá a náročná. Zaměřuje se především na změnu ustálených režimových návyků pacienta a na pomocnou farmakoterapii. Vše v rámci úzké spolupráce s řadou předních klinických pracovišť v Praze.

 

 

Patočkova 712/3, 169 00 Praha 6

kontakt pro objednání - recepce
tel.: 233 351 741

ordinace lékaře
tel.: 222 744 986

e-mail: info@internasono.cz