úvodlékařkontakt
 

ANGIOLOGIE

V ambulanci pečujeme o pacienty s cévními chorobami. Zaměřujeme se na prevenci a léčbu cévních poruch končetin, břicha a krku-hlavy jako je např. chronická žilní nedostatečnost dolních končetin, varixy (křečové žíly), sledování rizikových stavů pro vznik trombózy a trombóza žil dolních končetin s nebezpečím embolizace krevní sraženiny do plic (plicní embolie), potrombotický syndrom, prevence rozvoje aterosklerózy tepen u rizikových pacientů (pacienti s údajem časného úmrtí na kardiovaskulární chorobu v rodině – srdeční infarkt, mozková mrtvice apod.). V naší péči jsou také rizikoví pacienti s klinickými projevy aterosklerózy tepen (např. pacienti se závratěmi, přechodnou cévní mozkovou příhodou a/nebo po prodělané cévní mozkové příhodě, pacienti s diabetes mellitus a poruchou prokrvení tepen dolních končetin apod.). Vyšetření ultrazvukem je v angiologii suverénní metodou pro stanovení diagnózy onemocnění žil a tepen.

Mezi nejčastější příznaky vyskytující se u onemocnění cév např. u dolních končetin jsou otoky lýtek (symetrické i nesymetrické), barevné změny kůže a kožní defekty, únava a bolesti v dolních končetinách-lýtkách, zvl. při chůzi. Postižení tepen zásobujících hlavu se může projevovat bolestmi hlavy, závratěmi a pády, poruchami vidění, poruchami hybnosti končetin, poruchou řeči.

interna (vnitřní lékařství)
angiologie (ambulance pro cévní choroby)
ultrazvuk